شرکت رنگ و رزین ارژنگ و سپیدار با عنایت خداوند متعال از سال ۱۳۶۳ فعالیت خودرا در زمینه تولید رنگ های ساختمانی و صنعتی آغاز نمود.این شرکت با کنترل پیوسته محصولات تولیدی و تطابق آن با استاندارد ملی ایران موفق به دریافت هشت پروانه کاربرد علامت استاندارد تحت نظر اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده است.
بدنبال این سعی و تلاش رنگ ارژنگ مفتخربه دریافت گواهینامه بین المللی (9002-150)(14001-150)(18001-150)جهت تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی شد.
از دیگر افتخارات این شرکت تولید رنگ “الکید رزینگ لانگ”60.70درصد جهت ساخت رنگهای روغنی به مقدار13000kgدر هر بچ میباشد.مدیریت شرکت تحقیقات در جهت نو آوری و تولید فرآورده های مناسب برای مصرف کنندگان خاص را همواره به شکل پویایی دنبال میکند.
شرکت رنگ ارژنگ به مساحت7000 در شهرک صنعتی عباس آباد واقع در جاده تهران-سمنان بعداز پلیس راه شریف آباد بلوار ابن سینا-خیابان بیست و هشتم آماده ی خدمتگزاری جامعه ی صنعتی میباشد.

 

‏Arjang and Sepidar Color and Resin Company, with the care of God started its activities in 1984 in the field of production of construction and industrial paints. This company succeeded in receiving eight licenses to use the standard mark under The opinion of the Iranian Office of Standards and Industrial Research has been commented Following this effort, Arjang Color was honored to receive an International Certificate (9002-150) (14001-150) (18001-150) for the production of a variety of building and industrial paints.
Another honor of this company is the production of 60.70% “Alkyd Rosing Long” paint for making oil paints in the amount of 13000 kg perchild. The management of the research company in order to innovate and produce suitable products for special consumers
The Arjang company, with an area of 7,000, is ready to serve the industrial community.the adress is:28th street-Ibnsina boulvared_after the sharif Abad road_semnan road_Iran